Årsavgiften och sponsorskap 2020

Normalt sker faktureringen av årsavgiften vid denna tid på året. Med anledning av vad som nu sker och med bakgrund i Covid-19, har Kreditföreningens styrelse beslutat att skjuta upp faktureringen till efter sommaren.

Årsavgiften till Kreditföreningen lär inte vara någon dominerande utgiftspost för någon av våra medlemmar, men vi hoppas ändå att på detta sätt kunna underlätta något för våra medlemmar.

På samma sätt kommer vi att senarelägga faktureringen till våra sponsorer. Även denna kommer att ske först efter sommaren.

 

Mvh Kreditföreningens styrelse

Bli medlem i Kreditföreningen

  • Nätverka
  • Inhämta kunskap
  • Utbyt erfarenheter
  • Påverka
Bli medlem

Våra sponsorer