Kategori: Nyhet

Kallelse till årsmöte 26 januari 2023

Kallelse till årsmöte 26 januari 2023

Plats: Haymarket (Hötorget, Stockholm)
Tid: Torsdag 26 januari 2023, kl. 17.30-19.30

Välkommen till årsmöte med Kreditföreningen för att stänga året 2022 och gå vidare in i 2023.
Efter mötet så finns möjlighet att nätverka och då bjuds det på goda wraps och förfriskningar.

OBS: vi behöver förslag på kandidater till Stora Kreditpriset senast den 20 januari! Läs mer på https://kreditforeningen.se/stora-kreditpriset/ Vinnaren utropas på årsmötet.

Lämna din anmälan till årsmötet till: kansliet@kreditforeningen.se.

Årsmöteshandlingar & verksamhetsberättelse finns tillgängliga på kansliet från 24 januari 2023.

Save the date! 14-15 juni 2023 går FECMA’s nästa kongress av stapeln i Aten, Grekland.

Mer information kommer snart.

 

Välkommen på kreditchefsforum den 8 november kl 13-15

Varmt välkomna till nästa Kreditchefsforum!
Den 8 november kl 13.00 – 15.00.

På programmet:

 • Ekonomiska utsikter för svenska företag och privatpersoner med Gustav Helgesson, analytiker från Nordea
 • Konkursläget och företagsrekonstruktioner

Vi lämnar som alltid utrymme för erfarenhetsutbyte och frågor som ni vill lyfta upp!
Anmälan & frågor sker via email till: milica.milic@credma.se

Varmt välkomna!
Credma & Svenska Kreditföreningen

Kreditföreningens höstkonferens 2022 – uppdaterat program!

Svenska Kreditföreningens höstkonferens 2022 – uppdaterat program & information!

Klicka här för program & mer information om Kreditkonferensen 2022!

Den 13-14 oktober 2022 är det äntligen dags igen!
Det finns fortfarande några platser kvar.
Välkommen att boka plats på Kredit 2022 genom att maila: kansliet@kreditforeningen.se

 

Sponsorer 2022

Financial Fraud Forum – 21 september 2022 i Posthuset

Svenska Kreditföreningen är stolt samarbetspartner till CREDMA & Financial Fraud Forum 2022.

Bedrägerier är en brottsform som fortsätter att öka, med både personer och företag som brottsoffer. Det blir också allt tydligare att bedrägerier & ekonomisk brottslighet har tydliga förgreningar i grov organiserad brottslighet. Den 21 september samlas vi återigen för femte upplagan av Financial Fraud Forum. Vi har bjudit in landets främsta experter för att under en dag sätta strålkastarljuset på problemen med bedrägerier & annan ekonomisk brottslighet.

Värd för dagen är Tilde de Paula Eby, till vardags programledare på TV4.

I år riktar vi strålkastarljuset mot bl.a. de här tre aktuella områden:

 • De nya verktygen i kampen mot brotten.
 • Vem ansvarar för att förebygga bedrägerierna, i samhället och i företagen?
 • Så bidrar bedrägerierna till finansieringen av organiserad brottslighet och terrorism.

Mer från programmet:

 • Är de finansiella instituten redo att tackla brottsligheten?
 • Vishing – det tysta rånet.
 • Penningtvätt, kryptovaluta och algoritmer i maskininlärning.
 • En bluff-fabrik för investeringsbedrägerier.

Avslutningsvis berättar Jan Olsson, verksamhetsutvecklare och preventionsansvarig vid Nationellt IT-brottscentrum vid Polisen om vad vi kan förvänta oss i framtiden inom bedrägerier och hur vi skyddar oss.

Här kan du läsa mer & boka din plats!

 

Kreditföreningens höstkonferens 2022 – program & information!

Svenska Kreditföreningens höstkonferens 2022 – program och information!

Klicka här för program & mer information om Kreditkonferensen 2022!

Den 13-14 oktober 2022 är det äntligen dags igen!

Välkommen att boka plats på Kredit 2022 genom att maila: kansliet@kreditforeningen.se

 

Sponsorer 2022

Q & A’s från Credit Talk 8 juni

Här följer några frågor & svar från chatten till Credit Talk 8 juni.

 

Fråga 1

Kan man bli skyldig till penningtvätt även om man inte hanterar transaktioner, värdeöverföringar eller tillgångar? T.ex. rådgivare, bolagsbildare, revisorer etc. – Lina

Svar, Marie W:

Det här svaret blir ju teoretiskt – allt är ju ”beroende på” och ”omständigheterna i det enskilda fallet”. Men i princip är svaret JA. 

Ja, det går att bli straffrättsligt ansvarig för både penningtvätt enligt 3 § och för näringspenningtvätt enligt 7 § även i rollen som rådgivare och som mer en ”bakgrundsaktör” som bolagsbildare och/eller revisor som intygar något avseende transaktioner eller liknande.

Allt beror givetvis på vad man ”insett” angående risken att det kan handla om penningtvätt – men om det är ett upplägg/en kund/en tjänst osv. där man i rollen som rådgivare/bolagsbildare/revisor – beroende på omständigheterna – har skäl att misstänka att det KAN ha att göra med ett penningtvättsupplägg och där de frågor som man då ställer till kunden/blivande kunden kring det som man reagerat på inte ger tydlighet utan gör att man fortfarande har misstankar om att det verkar handla om penningtvätt. (Och kanske gör att man får ännu  fler frågor – som inte heller leder till klarhet…) Då kan man hamna i att man straffrättslig anses ha insett risken att det handlar om något som är fel och då ska man inte gå vidare i det. Gör man det – trots denna insikt – kan man hamna i att bli skyldig.

 

Fråga 2

Vad hette domen? – Hulya

Svar Marie W:
Länk direkt till HD:s hemsida om domen

Fällande dom för näringspenningtvätt – Högsta domstolen

 

Fråga 3

Vi banker har en utmaning hur vi ska hantera kvarvarande medel vid avslut av affärsförbindelse efter rapport till Fipo. Banken kan inte behålla kund och nu skickar vi ut medel på avi vilket betyder att medel kan gå vidare. Lika när vi behåller krediter och det amorteras varje månad. Hur arbetar polisen med det vi rapporterar in? Behöver det avgöras om medel är legala? – Nicole

Svar, Marie W:

Om Fipo-kontakten inte leder till konkret åtgärd från Fipo är det här som den ”vanliga Polisen ”bör bli inkopplad – alltså den delen av Polisen som utreder brott (som Fipo inte gör och inte heller ska/har i uppdrag att göra). Men om man som bank ”bara” anmäler till Fipo finns ingen garanti för att det kommer hända. Det finns ingen garanti att Fipo gör en polisanmälan till den vanliga polisen.

Och det finns risk för att en bank som ”gör rätt” enligt PTL fastnar i att ändå riskera att ”göra fel” straffrättsligt om de här medlen kan få komma vidare.

Medlen har ju identifierats som ”misstänkta” av banken – och det bör då komma till ”den vanliga Polisens” kännedom via en ”vanlig Polisanmälan” och Polismyndigheten/åklagare bör då inleda en förundersökning enligt penningtvättsbrottslagen & enligt rättegångsbalkens regler om det.

I den bästa av världar borde detta alltid ske av Fipo vid dessa fall av misstänkta brott (då det krävs väldigt lite för att en förundersökning om brott ska inledas) men då det inte är så är det alltså rekommendation att banken gör en polisanmälan. Det finns inget krav på det, men det finns annars risk att banken hamnar i en mycket märklig situation i relation till det straffrättsliga ansvaret.

Polisanmälan bör dock göras på ett visst sätt – bland annat med angivande av rätt omständigheter så att det blir rätt brott som registreras in (det är inte säkert då Polismyndighetens kompetens om detta med penningtvätt tyvärr varierar kraftigt i nuläget) och beroende på svårigheten ska förundersökningen om brottet antingen ledas av Polismyndigheten eller av en åklagare (om det är lite svårare är det en åklagare som ska in direkt och det behöver man som anmälare också bevaka så att det blir rätt – då detta inte heller alltid tyvärr tas om hand på rätt sätt vid anmälningsupptagningen till Polismyndigheten).

Sådana polisanmälningar har jag, Marie Wallin, till exempel hjälpt företag att göra som just hamnat i liknande situation som du beskriver. Med resultat att det ledde till att förundersökning inleddes av den vanliga polisen.  (I ett fall dock efter en hel del ”om och men” och att jag, Marie, fick beskriva det straffrättsliga läget för Polismyndigheten för att den skulle inleda en förundersökning om penningtvättsbrott enligt 3 § penningtvättsbrottslagen- men det ledde sedan direkt vidare till att Ekobrottsmyndigheten tog hand om det med en åklagare som förundersökningsledare som beslutade om att ”de misstänkta medlen” skulle vara i penningbeslag.)

Eftersom brottet näringspenningtvätt inte kräver illegala medel för att straffansvar ska bli aktuellt så behöver den frågan inte avgöras – om man anser att det handlar om ett ”klandervärt risktagande” som någon person/några personer som har varit en del av hanteringen av pengarna har insett risken för att det kan handla om penningtvätt. Kunskapen om detta varierar dock ännu kraftigt i nuläget inom Polismyndigheten, tyvärr, så det är därför det är viktigt att veta att även om Polisen ”ska” jobba på ett visst sätt (som i detta fall att medlens ursprung inte behöver efterforskas vid näringspenningtvätt för att kunna straffa gärningspersoner) så behöver det inte bli så att just det ärendet som du anmäler kommer hanteras så. (Därav att jag menar att det i nuläget behöver göras en polisanmälan med kvalitet och med en medvetenhet om vad som gäller och som behöver bevakas/kvalitetssäkras så att den verkligen hamnar rätt inom rättsväsendet.) Förhoppningsvis kommer Polismyndigheten arbeta mer säkert och mer lika när den tar tag i att förbättra kompetensen/medvetenheten – men i nuläget bör man ”hålla i” de polisanmälningar som görs och se till att de styrs in i kvalitet. Därför går det inte att svara enhetligt eller kort på hur Polisen kommer att arbeta i nuläget. Det beror helt på om den som tar emot anmälan har koll på reglerna eller inte.

Svar, Maria T: Jag delar verkligen problemet som Nicole beskriver. Det är vår vardag att avsluta kundrelationer med hänvisning till PTL och då i normalfallet (om det inte finns skulder hos Kronofogden) utbetala kvarvarande medel till kunden, vilket i sig rimligen borde utgöra sådant klandervärt risktagande som straffbestämmelsen kriminaliserar. I den bästa av världar skulle vi få någon reaktion från polisen, men det är inget vi räknar med i normalfallet, så pengarna utbetalas. Jag skulle gärna se att det kunde tydliggöras från FiPo/FI/praxis hur finansiella aktörer bäst hanterade situationen.

 

Fråga 4

Vilket är målnumret (HFD) på det klandervärda risktagandet? – Cecilia Green

Svar, Marie W:
Länk direkt till HD:s hemsida om domen
Fällande dom för näringspenningtvätt – Högsta domstolen

 

Fråga 5

Kan legal skatterådgivning – som ibland innebär upprättandet av långa kedjor av företagskonstruktioner och låneavtal inom och utomlands – krocka med näringspenningtvätten i den mån att transaktionerna blir ologiska – men logiska för att undvika skatt? – George

Svar, Marie W: 
Näringspenningtvätt bygger ju – kortfattat – på att det handlar om åtgärder som typiskt sett kan antas ha med penningtvätt att göra. Det är det som är grunden för det brottsliga. Utan att det behöver handla om bevisade brottsliga pengar. Det blir därför ett ”beror på”-svar beroende på hur ”ologiska” de är i förhållande till om det går att få tydlig klarhet i syftet med upplägget i alla delar/vilka som står bakom transaktioner/avtal/bolag osv. (såväl fysiska personer som företrädare för bolag – problematiken som kan finnas med olika regler och krav på detta med verkliga huvudmän i olika länder osv.). Är det legal skatterådgivning där alla frågor om detta får svar så är det svårt att påstå att det är näringspenningtvätt – men det beror som sagt på hur ”rörigt” det är – om jag uttrycker mig enkelt. Men självklart måste till exempel finansupplägg få vara ”avancerade” – om det finns en legal förklaring till det som går att följa och som går att visa – utan att det är brottsligt. En fin linje att balansera på dock.

Kreditföreningens höstkonferens, 13-14 oktober på Hasselbacken i Stockholm!

Välkommen till klassiska Hasselbacken på Djurgården i Stockholm för Kredit 2022 – Svenska Kreditföreningens höstkonferens!

Den 13-14 oktober 2022 är det äntligen dags igen!

Vi kan se fram emot en välfylld dag med inspirerande föreläsningar, intervjuer och samtal på scenen. När eftermiddagen övergår i kväll samlas vi i Hasselbackens mest traditionsfyllda lokal, Hazeliussalen, för middag med nätverkande.

Ur programmet:

 • Vad händer med ekonomin?
  Robert Boije, chefsekonom på SBAB ger oss sin syn på det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden med fokus på boränteutvecklingen och bostadsprisernas utveckling.
 • På politisk spaning med Marcus Oscarsson
  Höstkonferensen genomförs en månad efter det svenska valet och när två år återstår till presidentvalet i USA. Följ Marcus Oscarsson på en spännande spaning i en tid då mycket händer i politiken.
 • Terror, säkerhet och kulturell förståelse
  Erik Lewin är en av Sveriges främsta säkerhetsexperter och har mer än 20 års erfarenhet som officer och säkerhetsrådgivare i Mellanöstern och Centralasien. Ta del av hans fängslande berättelse om hur det är att verka i krigsdrabbade områden och om hur säkerhet och kultur är beroende av varandra.
 • Cybersäkerhetens A och O
  Det har väl aldrig talats så mycket om vikten av informations- och cybersäkerhet som nu. Hoten och incidenterna peakar och dataintrång och ransomware blir allt vanligare. Här får du några handfasta råd av en av landets ledande experter.

..samt mycket mer!

Välkommen att boka plats på Kredit 2022 här: kansliet@kreditforeningen.se

Deltagaravgift: 4 895 kr inklusive logi i enkelrum och 3 495 kr exklusive logi. Moms tillkommer. Priserna inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch och 3-rättersmiddag, samt frukost vid logi. Anmälan är bindande. Får du förhinder kan en kollega överta din plats. Uppdateringar i program etc. läggs löpande in på www.kreditforeningen.se

Först-till-kvarn gäller så se till att säkra din plats snarast.

 

Sponsorer 2022

Ny chans att bli Diplomerad Kreditchef

Missade du senaste omgången av Kreditchefsutbildningen? Här får du en ny möjlighet att kvalitetssäkra dina kunskaper.

Credma & Svenska Kreditföreningen erbjuder tillsammans en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit controllers, med en internationell examen som mål. Utbildningen är en svensk version av den brittiska motsvarigheten, som hålls av världens största organisation för kreditprofessionen, CICM.

Syftet med utbildningen är att du ska bli diplomerad, kliva ut på en större arena och få ett brett nätverk av skickliga kursledare och kursdeltagare från olika företag och branscher. Du får också redskap och modeller för att hantera mer komplexa kreditsituationer och för att knyta kreditfunktionen närmare företagets strategiska arbete.

Läs mer om programmet och den första delkursen
Diplomerad Kreditchef – Diploma in Credit & Collection
Delkurs 1: Credit Management – trade, export & consumer

Här hittar ni 4 fina intervjuer från Diplomerade Kreditchefer som har gått utbildningen
Gustav Isidorsson, Tranter International AB
Tobias Vonk, Tibnor
Iben De Jong, Yara AB Sweden
Ulf Hansson, SSAB

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller vill ha hjälp att bedöma om den är rätt för just dig.

Kontaktuppgifter
milica.milic@credma.se, 070-928 60 94
katrin.bjorksten@kreditforeningen.se, 070-535 65 44

Stora Kreditpriset 2021 till Louise Sjödahl på Ackordscentralen

Stora Kreditpriset för 2021 går till: Louise Sjödahl – jurist vid Ackordscentralen – Stort grattis!

Louise får priset för att hon lagt ned ett gediget arbete som expert i utredningen för att ta fram en nya företagsrekonstruktionslagen. Hon har även alltid tid att informera och sprida kunskap på ett generöst och pedagogiskt sätt inom frågor som berör kredit. Under sin tid som ledamot i Kreditföreningen och även sammankallande i juristkommittén tillförde hon mycket positiv energi och såg till att vi tillsammans kunde hantera en mängd remisser.

Bli medlem i Kreditföreningen

 • Nätverka
 • Inhämta kunskap
 • Utbyt erfarenheter
 • Påverka
Bli medlem

Våra sponsorer