Om Kreditföreningen

Svenska Kreditföreningen är en ideell organisation som tillvaratar näringslivets intressen inom kredithantering, finans- och ekonomifrågor samt krav- och inkassohantering.

Den har till syfte att sprida kunskap inom dessa områden och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i medlemmarnas yrkesmässiga verksamhet.

Arbetsgrupper

Styrelsens bedriver sitt arbete med hjälp av ett antal arbetsgrupper, nämligen Programgruppen, Infogruppen, Juridikgruppen, och Ekonomi och Revisionsgruppen. Grupperna består av såväl styrelseledamöter och adjungerade föreningsmedlemmar. Infogruppen Programgruppen Juridikgruppen Ekonomi och revisionsgruppen.

  • Infogruppen
  • Programgruppen
  • Marknad
  • Juridik

Bli medlem i Kreditföreningen

  • Nätverka
  • Inhämta kunskap
  • Utbyt erfarenheter
  • Påverka
Bli medlem

Våra sponsorer