Integritetspolicy

Här kan du som medlem eller deltagare i Svenska Kreditföreningens aktiviteter ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss och därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt samt i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Vad vår integritetspolicy beskriver
Svenska Kreditföreningen, org. nr. 813200-5730, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om dig som medlem i Svenska Kreditföreningen, som deltagare i Svenska Kreditföreningen aktiviteter eller om dig som kommunicerar med oss av någon annan anledning.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera berörda personer om vår hantering av personuppgifter. Integritetspolicyn i sin helhet

Om du har frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering eller om du vill utöva dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss via epost: kansliet@kreditforeningen.se

Bli medlem i Kreditföreningen

  • Nätverka
  • Inhämta kunskap
  • Utbyt erfarenheter
  • Påverka
Bli medlem

Våra sponsorer